Simphiwe Dana Biography: Age, Partner, Songs & Net Worth

0 Shares

Simphiwe Dana (born 23 January 1980) is a South African Xhosa musician and songwriter. She was born in Butterworth, Eastern Cape, South Africa.

She attended Vela Private school in Mthatha where she matriculated in 1997 and also attended Wits Technikon in Johannesburg where she studied National Diploma in IT.

Simphiwe Dana \

Simphiwe Dana Age

She was born on January 23, 1980, in Butterworth, Eastern Cape, South Africa. As of 2024, she is 44 years old, and she celebrates her birthday on January 23rd every year.

Simphiwe Dana Girlfriend & Family

Simphiwe Dana’s girlfriend is Pumeza Matshikiza – a South African international Opera singer based in Berlin. On her Twitter account, she made the revelation that she was gay and was already planning to marry her partner.

  Nothando Vilakazi Biography: Age, Career & Net Worth

She has two children named Zazi and Phalo. Simphiwe was romantically involved with Hessel Pole but they parted ways and they could not live together anymore.

Songs

 1. Mayine
 2. Inkwenkwezi
 3. Ndiredi
 4. Bantu Biko Street
 5. Ilolo
 6. Nzima
 7. Fireband
 8. My Light
 9. Ndize Mama Tata
 10. Zundiqondisise
 11. Let’s go Dancing
 12. Nzinga
 13. Sizophum Elokishini
 14. Iliwa Lam
 15. Troubled Soldier
 16. Chula Ukunyathela
 17. Ndim Nawe
 18. Uzobuya Nini
 19. The One Love Movement
 20. Vukani
 21. Thwel’ Ubunzima
 22. Roll Me Down
 23. Chibok
 24. Jikel’ Emaweni
 25. Was it All?
 26. Induku
 27. Killjoy
 28. Jiya Jiya
 29. Hay’ihambo
 30. Fela’s Azania
 31. Ihilihili
 32. Sabela
  Lawrence Maleka Biography: Age, Wife, Career & Net Worth

Awards

 • 2005: Best Newcomer during the South African Music Award for her album ‘Zandisile’
 • 2005: AVO Session Basel Award.
 • 2005: Best Jazz Vocal album during the South African Music Awards
 • 2007: Best Female artist,”The One Love Movement on Bantu Biko Street”, at the 13th South African Music Awards.

Net Worth

she has an estimated net worth of $1 Million – $5 Million (Approx.) which she has eraned as a musician.

  Siyabonga Radebe Biography: Age, Girlfriend & Net Worth

Simphiwe Dana NZINGA LYRICS

Lalisitsho, lisithi
Ilizwe lifile, ilizwe liphelile
Ilizwe liphelile
Lalisitsho lisithiLalisitsho, liphuma
Entshonalanga, ngeke litshintshe
Ilizwe lifile
Lalisitshi ilizwe lifileNdiphuma kwinzinga yakho
Ndiphuma kwimilambo yakho
Ndemka nemilambo, mama
Ndingenakho, ndingenakho
Ndihlala ndikhangela, ndikhangela
Ubuhle, ubuhle, ubuhle bakho
Ngobukho bethu emhlabeni
Undenza ndiqhaqhe izono zamNdiphuma kwinzinga yakho
Ndiphuma kwimilambo yakho
Ndemka ndemka ndemka nemilambo Tata
Ndingenakho, ndingenakho
Ndihlala ndikhangela, ndikhangela
Ubuso, ubuso, ubuso bakho
Ngobukho bethu emhlabeni
Undenza ndiqhaqhe izono za

Ndikhangela, emadlakeni, bo
Kwampil’ ay’thanjiswa
Phesheya ngaphaya
Uphuma phi na, ndiye khona
Ndibonise amandla ngawethu
Funga phezu kwengcwaba likaHani
Ngcwaba LikaBiko
LikaTambo
LikaMadiba

Video

0 Shares

Leave a Reply